Op deze pagina kunt u (een deel van) de bij PTG/e beschikbare analyse apparatuur en technieken vinden inclusief een korte beschrijving van het apparaat of de techniek.

Compounder (dubbelschroefs)

Met een compounder kunnen additieven bij een thermoplastisch materiaal worden ingemengd of zelfs reactieve extrusie is mogelijk.

Materiaalverwerking wordt uitgevoerd op een ThermoElectron Rheomex OS – PTW 16 dubbelschroefs compounder met diverse koppen, zoals monofilament, tape (2 cm), film (10 cm). De schroefdiameter is 16 mm, de schroefopbouw en L/D verhouding is variabel (25 of 40) met een maximale temperatuur van 400 °C.

Wanneer er een goede receptuur ontwikkeld is, kan er een monsterbatch op kiloschaal gecompoundeerd worden, die vervolgens met de pelletizer tot granulaat kan worden gehakseld. Dit granulaat kan de klant dan met behulp van zijn eigen apparatuur testen voor de beoogde toepassing.

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)

Met een  DMTA analyse wordt het visco-elastisch gedrag van een materiaal bepaald als functie van de temperatuur of van de frequentie. Hiermee wordt informatie verkregen over de stijfheid van het materiaal.

Metingen worden uitgevoerd met een TA Instruments Q800 DMTA, waarbij gemeten kan worden van -100 tot 300 °C. Er zijn klemmen beschikbaar voor het meten van een materiaalfilm (tot 2 mm dikte) en een teststaafje (dikte tot 4 mm; dual/single cantilever en 3-punts buig klemmen).

Met de resultaten van een DMTA meting kan de glasovergangstemperatuur (Tg) bepaald worden. In een DMTA diagram wordt de elasticiteitsmodulus (E-modulus) weergegeven als functie van de temperatuur. De E-modulus is een maat voor de stijfheid van een materiaal.

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Met een DSC analyse wordt gekeken naar de thermische overgangen (o.a. smeltpunt, Tg en kristallisatie) in een materiaal.

Metingen worden uitgevoerd met een TA Instruments Q2000 DSC, waarbij gemeten kan worden van -80 tot 300 °C. Een monsterhoeveelheid van 3 mg is al voldoende voor een meting.

Met de resultaten van een DSC meting kan onder andere bepaald worden of en wanneer een materiaal smelt. Ook is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen een homopolymeer, een copolymeer en een blend.

Gel Permeatie Chromatografie / Size Exclusion Chromatografie (GPC / SEC)

Met een GPC of SEC analyse wordt het gemiddelde molecuulgewicht (Mn en Mw) en de polydispersiteitsindex (Mw / Mn) van een polymeer materiaal bepaald.

Metingen worden bij kamertemperatuur uitgevoerd op SEC Water 2695 instrumenten met verschillende detectors (refractive index, UV-VIS. Verschillende organische oplosmiddelen kunnen worden gebruikt als eluens (tetrahydrofuraan (THF), N,N-dimethylacetamide (DMA) en hexfluoroisopropanol (HFIP)). Een materiaalhoeveelheid van 2 mg is voldoende voor een SEC meting.

Het gemiddelde molecuulgewicht en de molecuulsgewichtsverdeling van een polymeer materiaal heeft sterke invloed op de materiaal eigenschappen (fysische, mechanische en verwerkingseigenschappen). Met de resultaten van een SEC meting kunnen deze gegevens bepaald worden. Naast NMR en Infrarood spectroscopie is een SEC analyse een uitstekende aanvullende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches.

Hoge temperatuur Gel Permeatie Chromatografie / Hoge temperatuur Size Exclusion Chromatografie (HT-GPC / HT-SEC)

HT-GPC of HT-SEC wordt gebruikt om het gemiddelde molecuulgewicht (Mn en Mw) en de polydispersiteit (Mw/ Mn) te bepalen van hoog kristallijne polymeren, die slecht oplossen in organische oplosmiddelen bij kamertemperatuur.

HT-SEC wordt daarom standaard toegepast voor polyolefinen, zoals polyethyleen (HDPE, LDPE, LLDPE), polypropyleen (PP), ethyleen-propyleen (EP) copolymeren, poly(ethyleen-vinyl acetaat) (EVA) and poly(ethyleen-butyl acrylaat) (EBA)).

Metingen in 1,2,4-trichloorbenzeen (TCB) worden uitgevoerd met onze nieuwe Polymer Char GPC-IR(R) HT-SEC bij 160 ° C. Dit apparaat is uitgerust met een IR-4 dual wavelength infrarood detector, die ook de concentratie en samenstelling van korte keten vertakkingen kan bepalen. Een materiaalhoeveelheid van 20 mg is voldoende voor een HT-SEC meting.

De  fysische, mechanische en verwerkingseigenschappen van een polymeer worden sterk beïnvloed door het gemiddelde molecuulgewicht en de molecuulgewichtsverdeling. Met de resultaten van een SEC analyse kunnen deze gegevens achterhaald worden. Naast NMR en Infrarood spectroscopie is een SEC analyse een uitstekende aanvullende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches.