Op deze pagina kunt u (een deel van) de bij PTG/e beschikbare analyse apparatuur en technieken vinden inclusief een korte beschrijving van het apparaat of de techniek.

Daarnaast is het ook mogelijk om een pdf overzicht van beschikbare analyse apparatuur en technieken te downloaden.

Gel Permeatie Chromatografie / Size Exclusion Chromatografie (GPC / SEC)

Met een GPC of SEC analyse wordt het gemiddelde molecuulgewicht (Mn en Mw) en de polydispersiteitsindex (Mw / Mn) van een polymeer materiaal bepaald.

Metingen worden bij kamertemperatuur uitgevoerd op SEC Water 2695 instrumenten met verschillende detectors (refractive index, UV-VIS. Verschillende organische oplosmiddelen kunnen worden gebruikt als eluens (tetrahydrofuraan (THF), N,N-dimethylacetamide (DMA) en hexfluoroisopropanol (HFIP)). Een materiaalhoeveelheid van 2 mg is voldoende voor een SEC meting.

Het gemiddelde molecuulgewicht en de molecuulsgewichtsverdeling van een polymeer materiaal heeft sterke invloed op de materiaal eigenschappen (fysische, mechanische en verwerkingseigenschappen). Met de resultaten van een SEC meting kunnen deze gegevens bepaald worden. Naast NMR en Infrarood spectroscopie is een SEC analyse een uitstekende aanvullende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches.

Hoge temperatuur Gel Permeatie Chromatografie / Hoge temperatuur Size Exclusion Chromatografie (HT-GPC / HT-SEC)

HT-GPC of HT-SEC wordt gebruikt om het gemiddelde molecuulgewicht (Mn en Mw) en de polydispersiteit (Mw/ Mn) te bepalen van hoog kristallijne polymeren, die slecht oplossen in organische oplosmiddelen bij kamertemperatuur.

HT-SEC wordt daarom standaard toegepast voor polyolefinen, zoals polyethyleen (HDPE, LDPE, LLDPE), polypropyleen (PP), ethyleen-propyleen (EP) copolymeren, poly(ethyleen-vinyl acetaat) (EVA) and poly(ethyleen-butyl acrylaat) (EBA)).

Metingen in 1,2,4-trichloorbenzeen (TCB) worden uitgevoerd met onze nieuwe Polymer Char GPC-IR(R) HT-SEC bij 160 ° C. Dit apparaat is uitgerust met een IR-4 dual wavelength infrarood detector, die ook de concentratie en samenstelling van korte keten vertakkingen kan bepalen. Een materiaalhoeveelheid van 20 mg is voldoende voor een HT-SEC meting.

De  fysische, mechanische en verwerkingseigenschappen van een polymeer worden sterk beïnvloed door het gemiddelde molecuulgewicht en de molecuulgewichtsverdeling. Met de resultaten van een SEC analyse kunnen deze gegevens achterhaald worden. Naast NMR en Infrarood spectroscopie is een SEC analyse een uitstekende aanvullende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches.

Infrarood (IR) spectroscopie

Met de IR spectroscopie analyse wordt van een kunststof een (infrarood) spectrum opgenomen dat uniek is voor dat type materiaal, een soort van vingerafdruk.

Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer Frontier FT-IR spectrometer of een Varian 670IR spectrometer, uitgerust met een 610IR microscoop.

Met een IR analyse kan een onbekend organisch materiaal geïdentificeerd worden. Hierbij kunt u denken aan een klein stukje van een product (1x1cm), een poeder (10mg), of zelfs vervuilingen tot aan een diameter van 50 μm. Voor deze identificatie heeft PTG/e de beschikking over een uitgebreide IR-spectra database. Verder is de IR analyse een uitstekende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches. Gelijke materialen hebben namelijk een identiek IR-spectrum.

Karl Fischer waterbepaling

De Karl Fischer waterbepaling is een methode om het watergehalte van een monster te bepalen. Dit monster kan zowel een organisch oplosmiddel als een vaste stof zijn.

Metingen worden uitgevoerd met een Metrohm 831 KF Coulometer gekoppeld met een Thermoprep 832 oven. Vaste monsters kunnen gemeten worden over een temperatuurbereik van 30 tot 250 °C.

Met de Karl Fischer bepaling kunnen watergehaltes, variërend van ppb-niveau tot 100%, nauwkeurig vastgesteld worden. Het systeem reageert alleen op water waardoor dit een selectieve meetmethode is.

Kneder

Met een kneder kunnen additieven bij een thermoplastisch materiaal worden ingemengd of effecten van processing additieven worden gekarakteriseerd.

Materiaal verwerking wordt uitgevoerd op een ThermoElectron Rheomex OS – Haake RM600 met diverse rotors, zoals z-blade, Banbury, Roller. Tijdens het kneden worden o.a. de temperatuur, torque en energieverbruik vastgelegd, wat inzicht geeft in het proces. De kneder kan verwarmd worden tot 400°C. In tegenstelling tot de compounder, wat een continue proces is, worden er batches in de kneedkamer verwerkt van ca. 50 gram.

Wanneer er een goede receptuur ontwikkeld is, kan deze vervolgens optisch, thermisch of mechanisch gekarakteriseerd worden.