Op deze pagina kunt u (een deel van) de bij PTG/e beschikbare analyse apparatuur en technieken vinden inclusief een korte beschrijving van het apparaat of de techniek.

Daarnaast is het ook mogelijk om een pdf overzicht van beschikbare analyse apparatuur en technieken te downloaden.

Scanning Elektronenmicroscoop (SEM)

Een elektronenmicroscoop maakt gebruik van een bundel elektronen om het oppervlak van een monster af te beelden. Hiermee zijn veel grotere vergrotingen te halen dan bij een lichtmicroscoop.

Analyses worden uitgevoerd met een FEI Quanta 3D FEG SEM, waarmee vergrotingen van 30x tot 1.000.000x met een resolutie van 2 nm mogelijk zijn. Daarnaast is er een EDX (Energy Dispersive X-ray) probe beschikbaar, waarmee aanwezige elementen in het monster zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Met een SEM analyse is het mogelijk om zeer gedetailleerd een oppervlak van een monster in beeld te brengen. Daarnaast kunnen (zeer) kleine verontreinigingen of vreemde materialen in een monster in beeld gebracht worden en worden geïdentificeerd met een elementanalyse.

Slagtester (IZOD & Charpy)

De slagproef is een gestandaardiseerde testmethode om de taaiheid of gevoeligheid voor brosse breuk te analyseren.

Metingen worden uitgevoerd op een Zwick/Roell HIT5.5P slagtester, met alle voor kunststoffen bruikbare slaghamers. De metingen kunnen op kamertemperatuur uitgevoerd worden conform IZOD (ISO 180) of Charpy (ISO 179). Tevens kunnen de monsters worden gekerfd met een gestandaardiseerde snijder.

De (kerf)slagwaarde wordt gedefinieerd als de breukenergie per eenheid van dwarsdoorsnede van het proefstaafje (ter hoogte van de kerf).

Stereomicroscoop

Een stereomicroscoop is een microscoop met twee objectieven en oculairs, waardoor het mogelijk is een beeld van het monster te geven waarin diepte te zien is.

Metingen worden uitgevoerd met een Motic Stereo SMZ-168T-LED microscoop met vergrotingen variërend van 7,5x tot 50x.

Een stereomicroscoop kan gebruikt worden voor een eerste beoordeling van het oppervlak van een monster en als hulp bij de monstervoorbereiding.

ThermoGravimetric Analysis (TGA)

Met een TGA analyse wordt de gewichtsafname van het materiaal als functie van de temperatuur bepaald.

Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer TGA 4000, waarbij gemeten kan worden van 35 tot 1.000 °C in stikstof of in lucht. Een monsterhoeveelheid van 10 mg is al voldoende voor een meting.

Met de resultaten van een TGA meting kan onder andere bepaald worden wanneer een materiaal gewicht verliest, door uitdamping of door degradatie. Daarnaast is het mogelijk om de hoeveelheid anorganische vulstof in het materiaal te bepalen.

TG - IR Hyphenation

Door het koppelen van de TGA analyse met de IR analyse kan extra informatie van een materiaal verkregen worden.

Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer TGA 4000 gekoppeld aan een gascel in een PerkinElmer Frontier FT-IR spectrometer. Materiaal kan gemeten worden van 35 tot 1.000 °C in stikstof of in lucht, waarbij de vrijkomende gassen online gemeten worden in de IR spectrometer.

Met deze meting kan bepaald worden of er bij een gewichtsverlies van het monster specifieke stoffen uitdampen of dat er sprake is van degradatie. Bij meer componenten systemen kan ook de volgorde van uitdampen bepaald worden.