Apparatuur & Technieken

Voor een succesvolle koppeling van materialen is het noodzakelijk om zeer goed inzicht te krijgen in de chemische en fysische structuur van een materiaal. Hiervoor gebruiken we state-of-the-art analyse apparatuur, zoals bijvoorbeeld waterstof en koolstof NMR, infrarood (IR) spectroscopie en elektronenmicroscopie (SEM).

Bekijk een meer uitgebreid overzicht van apparatuur & technieken:

Apparatuur & Technieken