Samen met onze klant hebben we aan dit innovatieve project gewerkt. Onze bijdrage was voornamelijk het toepassen van onze polymeer en synthese kennis op membranen.

Blue Energy is de techniek waarmee energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Bij deze techniek spelen slimme membranen een sleutelrol. PTG/e is via een van haar klanten nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze membranen.

Door de bij PTG/e aanwezige kennis van materialen en polymeer chemie te combineren met de technische kennis van haar klant voor het maken van zeer goed gedefinieerde dunne lagen, zijn in een succesvolle samenwerking membranen ontwikkeld. Deze membranen zijn essentieel voor het mogelijk maken van een commercieel succes van deze techniek.

Door het evalueren van de prestaties van de membranen op laboratorium niveau en het slimme gebruik van materialen, zijn de membranen in het onderzoeksproject steeds verder getuned tot een efficiëntie niveau dat voldoende was voor een pilot. Deze pilot plant is op dit moment in gebruik bij de Afsluitdijk.

Nieuwe technologieën voor opwekking en opslag van schone energie kunnen helpen om onze klimaatdoelen te behalen, evenals methoden om CO2 af te vangen of het terugwinnen van waardevolle stoffen uit afvalstromen. Volgens Prof. Kitty Nijmeijer en haar collega’s van de TU/e gaan membranen in deze ontwikkelingen een grote rol spelen.

We zien een grote toekomst voor membraantechnologieën en we kunnen met onze polymeer-/synthese-kennis ook een zinvolle bijdrage leveren in deze ontwikkelingen. Voor meer informatie over duurzame membraantechnologieën zie hieronder de volledige film:

Heeft u vragen over onze bijdrage aan het Blue Energy project of u wilt meer informatie over onze diensten, neem gerust contact met ons op!