Drie onderzoeken met verschillende analysetechnieken

1. Problemen met sealen van snoepzak

Een producent van snoepzakken merkt na levering van een nieuwe batch folie, dat het sealen van de snoepzakken moeilijker gaat. De uitdaging voor ons was om te onderzoeken waarom? Volgens zijn leverancier is de folie exact gelijk aan de vorige batch. Onze klant heeft destijds tijdens het sealing proces niets veranderd aan de tempratuur. Na de DSC analyse bleek dat de nieuwe zak bij een hogere temperatuur smolt, wat het probleem verklaarde. Met dit gedetailleerde rapport was onze klant in staat om aan te tonen aan zijn leverancier dat het een andere folie was.

Wat is een DSC analyse?
Met een DSC analyse wordt gekeken naar de thermische overgangen (o.a. smeltpunt, Tg en kristallisatie) in een materiaal. Een DSC meting wordt uitgevoerd met een TA Instruments Q2000 DSC, waarbij gemeten kan worden  van -80 tot 300 °C. Een monsterhoeveelheid van 3 mg is al voldoende voor een meting. Met de resultaten van een DSC meting kan onder andere bepaald worden of en wanneer een materiaal smelt. Ook is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen een homopolymeer, een copolymeer en een blend.
 

2. Fietsendrager van ander materiaal dan de specificatie

Een producent van fietsdragers heeft een onderdeel in het buitenland laten spuitgieten. Volgens de specificatie zou dit in PA6 moeten zijn, maar na ontvangst van de producten vertrouwde hij het niet. Ons werd gevraagd een materiaalidentificatie uit te voeren met infrarood (IR) spectroscopie. Hieruit bleek dat de producten van ABS waren gemaakt. Het analyse rapport bevestigde het vermoeden van onze klant.

Wat is IR spectroscopie?
Met de IR spectroscopie analyse wordt van een kunststof een (infrarood) spectrum opgenomen dat uniek is voor dat type materiaal, een soort van vingerafdruk. Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer Frontier FT-IR spectrometer of een Varian 670IR spectrometer, uitgerust met een 610IR microscoop. Met een IR analyse kan een onbekend organisch materiaal geïdentificeerd worden. Hierbij kunt u denken aan een klein stukje van een product (1x1cm), een poeder (10mg), of zelfs vervuilingen tot aan een diameter van 50 μm. Voor deze identificatie heeft PTG/e de beschikking over een uitgebreide IR-spectra database. Verder is de IR analyse een uitstekende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches. Gelijke materialen hebben namelijk een identiek IR-spectrum.
 

3. Welke vlamvertragers zijn gebruikt?

Een andere intressante vraag van een klant was: welk type vlamvertragers zijn gebruikt in een sample van een matras? Met de XRF analyse waren we in staat te analyseren welke soorten vertragers aanwezig waren. We vonden de elementen broom en antimonium. Daarnaast konden we ook met de XRF techniek de hoeveelheid per element bepalen.

XRF analyse
Met röntgenfluorescentiespectrometrie of X-ray Fluorescence (XRF) is het mogelijk om op een niet destructieve manier een elementanalyse uit te voeren aan een monster.

Heeft u interesse in onze analysetechnieken of wilt u meer informatie, neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.